Dátheangachas den Scoth sa Ghnó

Bilingual Excellence in Business

Dátheangachas den Scoth sa Ghnó

Ár bhFís – Q-Mharc Gnó le Gaeilge

Tá an Mharc Dheimhniúcháin seo ceaptha chun aitheantas a thabhairt d’eagraíochtaí gnó a dhéanann luacháil ar úsáid na Gaeilge mar uirlis chomhlántach ghnó agus mhargaíochta agus a fhorbraíonn agus a chaipitlíonn an úsáid sin. Leagann an doiciméad seo amach na bunriachtanais agus na critéir mheasúnaithe chun an Mharc Dheimhniúcháin a bhaint amach.

Cuireann an Mharc Dheimhniúcháin  béim ar shaintréithe dúchasacha Gaelacha agus léiríonn sé go bhfuil feasacht agus tiomantas ann maidir leis an dátheangachas sa ghnó agus maidir leis an gcultúr tríd an teanga, agus go bhfuil eagraíocht ar thús cadhnaíochta sa mhargadh maidir le soláthar nuálaíoch seirbhíse do chustaiméirí.

Buntáistí an Q-Mharc Gnó le Gaeilge

Má éiríonn le do ghnólacht an Q-Mharc Gnó le Gaeilge a bhaint amach beidh tú ábalta:

 • Custaiméirí nua a mhealladh agus rochtain chuig margaí nua a aimsiú
 • Cáilíocht aitheanta idirnáisiúnta a bhaint amach; ISO 9001:2008 Córas bainistíochta cáilíochta deimhnithe
 • Seirbhís a chur ar fáil a sháraíonn ionchais do chuid custaiméirí
 • Caighdeán a chur in iúl le díriú ar mhargaí ar leith
 • Cur le sástacht na gcliant
 • Tairbhe a bhaint as an teanga mar uirlis chomhlántach gnó agus margaíochta
 • Do ghnó a idirdhealú ó iomaitheoirí le tairbhe breise díolacháin
 • Bród agus leas cultúrtha a léiriú i do phobal agus tú i mbun gnó in Éirinn
 • Fócas áitiúil a aimsiú do chomhlachtaí ilnáisiúnta trí cháilíocht a aithnítear go hidirnáisiúnta
 • Aird a tharraingt ort féin- Deis ar leith ag gnólachtaí nach raibh baint cheana acu leis an teanga.

Ceannródaithe

 1. Solas Nua
 2. Ligid TV
 3. Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair
 4. Teach Campbell
 5. Acmhainní Teo
 6. Mac Domhnaill Dental
 7. Comhar Chreidmheasa Chorca Dhuibhne

Our Vision – Q-Mharc Gnó le Gaeilge

The vision of Q-Mharc Gnó le Gaeilge is to acknowledge business organisations that evaluate, develop and capitalize on the use of the Irish language as a complementary business and marketing tool throughout the island of Ireland.

Q-Mharc Gnó le Gaeilge signifies awareness of and commitment to bilingualism in business and culture through language, enhancing indigenous characteristics or ‘Irishness’.

Benefits of Q-Mharc Gnó le Gaeilge

 • Free registration and no membership fee.
 • Free support and advice on cost effective implementation.
 • Financial support – Business Support Scheme Brand.
 • Emphasis on professional bilingual approach: visual, verbal and general marketing.
 • National recognition as an innovative leader in customer service.
 • On-going tailored local publicity.
 • Reflects best-practice and government policy – 20 Year Strategy For The Irish Language 2010-2030.

Leaders

 1. Solas Nua
 2. Ligid TV
 3. Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair
 4. Teach Campbell
 5. Acmhainní Teo
 6. Mac Domhnaill Dental
 7. Comhar Chreidmheasa Chorca Dhuibhne