Uirlisí & Acmhainní

Tools & Resources

Uirlisí & Acmhainní

Foireann Tacaíochta:

Oifig Q-Mharc Gnó le Gaeilge, Foras na Gaeilge, An Chrannóg, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall. 

Féinmheasúnú don Q-Mharc Gnó Le Gaeilge

  1. An gnó beag nó meánmhéide le níos lú ná 50 fostaí atá i gceist?
  2. An bhfuil tú / An bhfuil sé i gceist agat seirbhísí a sholáthar don phobal i mBéarla agus i nGaeilge araon?
  3. An bhfuil comharthaíocht dhátheangach agat ar taispeáint go seachtrach / go hinmheánach i do ghnó?
  4. An bhfuil ábhar stáiseanóireachta / bolscaireachta i mBéarla agus i nGaeilge ag do ghnó?
  5. An bhfuil cumarsáid le custaiméirí ina rogha teanga?

 

Má fhreagair tú ‘tá’ leis na ceisteanna thuas, ba mhaith linn  cloisteáil uait …

Má fhreagair tú ‘níl’ ar na ceisteanna thuas, ba mhaith linn cloisteáil uait  fosta agus plean a phlé leat chun gur féidir le do ghnó  dea-chleachtais  dátheangach a bhaint amach.

Tools & Resources

Support Team:

Oifig Q-Mharc Gnó le Gaeilge, Foras na Gaeilge, An Chrannóg, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall.

Self-Assessment For Q-Mharc Gnó Le Gaeilge

  1. Is your Business an SME with less than 50 employees?
  2. Do you/Do you intend to provide services to the public in both English and Irish?
  3. Have you bilingual signage displayed externally/internally in your business?
  4. Is your business stationary/promotional material in English and Irish?
  5. Are communications with customers in their language of choice?

If you have answered ‘yes’ to the above questions we would be delighted to hear from you…

If you have answered ‘no’ to the questions above we would be delighted to hear from you and discuss a plan for you to achieve  Bilingual Excellence in your Business.