Ceisteanna a chuirtear go minic

Frequently Asked Questions

An féidir le gnó ar bith iarratas a dhéanamh ar Q-Mharc Gnó le Gaeilge?
Aon SME le níos lú ná 50 fostaí ar Oileán na hÉireann a thaispeánann Dea-chleachtais Dátheangach ina ngnó.
An gá Polasaí Teanga a bheith ann?
Sea – Caithfidh an Bainistíocht an Polasaí Teanga a thaispeáint go poiblí, a shíniú agus a dhátú.
An gcaithfidh gach ball foirne Béarla agus Gaeilge a labhairt go líofa?
Díreoidh an próiseas ar réimsí gnó ina bhfuil leas gnó / tráchtála ann maidir le húsáid na Gaeilge agus an Bhéarla.
An gcaithfidh gach doiciméad a bheith i mBéarla agus i nGaeilge?
Díreoidh an próiseas ar réimsí gnó ina bhfuil leas gnó / tráchtála ann maidir le húsáid na Gaeilge agus an Bhéarla.
An gá go mbeadh gach comharthaíocht seachtrach agus inmheánach i mBéarla agus i nGaeilge araon?
Díreoidh an próiseas ar réimsí gnó ina bhfuil leas gnó / tráchtála ann maidir le húsáid na Gaeilge agus anBhéarla.
Cé chomh fada agus a bheidh an Q-Mharc agam?
Bronnfar an Q-Mharc Gnó le Gaeilge ar feadh tréimhse 3 bliana.
Cén áit ar féidir liom an Q-Mharc a thaispeáint?
Is féidir an lógó Q-Mharc a thaispeáint ar tháirgí, ar chomharthaí agus ar ábhar bolscaireachta.
Can any business apply for Q-Mharc Gnó le Gaeilge?
Any SME with less than 50 employees within the Island of Ireland who displays Bilingual Excellence in their business.
Is it necessary to have a Language Policy?
Yes – The language Policy must be displayed publicly, signed and dated by Management.
Do all members of staff have to speak both English and Irish fluently?
The process shall focus on areas of business where there is a business/commercial benefit toward the use of Irish/English.
Must all documentation be in both English and Irish?
The process shall focus on areas of business where there is a business/commercial benefit toward the use of Irish/English.
How long will I have the award for?
The Q-Mharc Gnó le Gaeilge will be awarded for a period of 3 years.
Where can I display the Q-Mharc if I obtain the award?
The Q-Mharc logo can be displayed on products, signage and promotional material.